CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5 TẠI HOA KỲ
A) Giới thiệu chương trình đầu tư EB-5

Chương EB-5 là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ đã có từ năm 1992, được Quốc Hội Hoa Kỳ chấp thuận cho người ngoại quốc đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Chương trình EB-5 tạo điều kiện cho một cá nhân đầu tư hay một tổ hợp đầu tư. Những thủ tục hành chánh, giấy phép đầu tư rất dễ dàng, không phức tạp (đối với luật pháp hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ cho một đơn vị đầu tư hay tổ hợp đầu tư).
Tư vấn chương trình này là một tập đoàn (công ty) chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm bởi các luật sư, cố vấn đầu tư, cố vấn huấn luyện quản trị doanh nghiệp, cố vấn luật thuế, luật lao động và tiền lương... Mọi vấn đề đều được tư vấn kỹ càng và hỗ trợ từ A tới Z. Khách hàng không phải lo lắng hay phiền phức.

B) Ngân khoảng đầu tư

Chương trình EB-5 rất rõ ràng, dễ hiểu và nhằm chủ yếu khuyến khích cho người ngoại quốc như: VietNam, Chinese, Thai, Russian... có cơ hội đầu tư vào nước Mỹ với số vốn ít nhất của một người đầu tư ( một đơn vị ) là US$ 500.000 tới US$ 1.000.000 và tạo mới ít nhất là mười việc làm ở tại điạ phương đầu tư.  Để khuyến khích đầu tư của người ngoại quốc, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp giấy phép Green Card ( thường trú dân) cho người đầu tư và nhiều quyền lợi xã hội khác trong giới hạn 10 năm và sau đó người đầu tư, từ một thường trú nhân sẽ có cơ hội trở thành một người có quốc tịch Hoa Kỳ vĩnh viễn.

C) Cơ Sở Ngành Nghề Đầu Tư

Những chương trình đầu tư không hạn chế các cơ sở đầu tư về sĩ, nông, công, thương hoặc địa điểm đầu tư. Người đầu tư có xây dưng cơ sở thương mại, nhà hàng, khách sạn,.... ở bất cứ tiểu bang nào tại Hoa Kỳ, không hạn chế về diện tích đất hoặc kế hoạch đầu tư.

D) Khảo Cứu Thị Trường Hiện Tại

Như đã nói, người đầu tư có thể chọn bất cứ chương trình đầu tư, kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên với quá trình cố vấn trong nhiều năm qua. Những cơ sở thương mại nổi tiếng trên thế giới rất được người ngoại quốc ưa chuộng đầu tư hiện nay và đạt được thành quả rất hữư hiệu là các "công ty đầu tư" như:

1) Công ty thực phẩm Mc Donald
2) Denny restaurant
3) KFC
4) Chick-Fil-A
5) Donkin Donut...
6) Cơ sở y tế, bệnh xá
7) Công xưởng sản xuất

Các chương đầu tư trên đem lợi nhuận rất tốt và chắc chắn. Người đầu tư vừa làm chủ, vừa quản lý cơ sở, thương mại của mình. Những dự án nêu trên rất nổi tiếng, an toàn, dễ dàng và rất rõ ràng về lợi nhuận cho người đầu tư. Bởi những dự án này có một quá trình lịch sử đầu tư lâu năm, chắc chắn và rất thành công tại Hoa Kỳ. Vốn ít nhất là US$ 500.000 tới $1.500.000 ( năm trăm ngàn tới một triệu rưởi US đô la).

Đây là phương thức đầu tư "Turn Key Operation", nghĩa là người đầu tư không cần làm gì cả vì các luật sư, cố vấn của công ty sẽ làm tất từ A tới Z để hoàn thành dự án đầu tư và người đầu tư chỉ việc mở cửa tiệm/cơ sở kinh doanh và bắt đầu công việc của mình.

Những hợp đồng như thế này, công ty luôn luôn sát cánh với người đầu tư, tạo nên những điều kiện thuận lợi và dễ dàng để dự án được đầu tư nhanh chóng và sớm thành công. Khi cơ sở đầu tư được hoạt động tốt đẹp, các chuyên gia của cơ quan chuyển giao dự án đầu tư vẫn tiếp tục hỗ trợ người đầu tư một cách liên tục về cách thức quản lý, nâng cao sản phẩm để thích nghi với tình hình thị trường hiện tại và tương lai. Vì đây là một hợp đồng hỗ tương giữa "người đầu tư" và các "công ty đầu tư".
Những dịch vụ cố vấn trên, người đầu tư thông thường sẽ chia lời 7% - 10% lợi nhuận hàng năm cho các công ty đầu tư. Đây là lợi nhuận thông thường được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận. Những hợp đồng giữa "người đầu tư" và "công ty đầu tư" rất rõ ràng, minh bạch được tôn trọng và bảo vệ bởi pháp luật về đầu tư của chính phủ Hoa Kỳ.

E) Quyết Định Thị Trường
Khi thị trường và địa điểm đầu tư được nhà đầu tư lựa chọn, các cố vấn đầu tư sẽ làm việc trực tiếp với công ty đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm, để hoàn thành chương trình và dự án đầu tư một cách nhanh chóng, tốt đẹp và hiệu quả nhất.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc email trực tiếp cho  
các đại diện cố vấn đầu tư: ntbsolutions@gmail.com hoặc phamfinancial@gmail.com