Brochure Online           Download Brochure file pdf tại đây.

Ghi chú:
Nếu sinh viên không có chương trình hỗ trợ đọc file pdf thì click vào đây để download phần mềm miễn phí Adobe Reader về máy để cài đặt xem file pdf.